xxx การตั้งถิ่นฐานของชาวญ้อ - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow ชาติพันธุ์&ภาษา arrow จ.สระแก้ว arrow การตั้งถิ่นฐานของชาวญ้อ
การตั้งถิ่นฐานของชาวญ้อ Print E-mail
15 พ.ย. 2006 17:27น.
การตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของชาวไทยญ้อ
ชาวญ้อเดิมตั้งรกรากอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรีของประเทศลาวในปัจจุบันในปี พ.ศ. 2373 ตรงกับรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนสินทร์ เจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ได้กวาดต้อนชาวญ้อไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองบุเลง เมืองคำเกิด เมืองคำม่วน ต่อมาได้ถูกกองทัพไทยกวาดต้อนเข้ามาอยู่ที่เมืองท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และได้อพยพมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี และสกลนคร
    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวญ้อตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายหลายพื้นที่ได้แก่
    จ. หนองคาย  ที่ อำเภอท่าบ่อ และ อ. เมือง
    จ. นครพนม ที่ท่าอุเทน ต. ธาตุเชิงชุม  อ. นาหว้า อ. ศรสงคราม อ. เรณูนคร
    จ. สกลนคร ที่  อ. วานรนิวาส อ. สว่างแดนดิน อ. อากาศอำนวย อ. กุดบาก อ. กุสุมาลย์ และ อ. เมือง
    จ. มหาสารคาม ที่ อ. กันทรวิชัย อ. เมืองมหาสารคาม
        ชาวญ้อในภาคอีสาน ส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองคำเกิด เมื่อครั้งเวียงจันทน์เสียแก่กรุงเทพฯ ในรัชกาลที่ 3
        ชาวญ้อในอรัญประเทศ อพยพมาจากเวียงจันทน์ละท่าอุเทน โดยช่วงแรกได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในเขตประเทศกัมพูชา บริเวณกูบใหญ่ กูบน้อย  อรัญเก่าเมื่อ พ.ศ. 2376 ในรัชกาลที่ 3   ต่อมาเกิดปัญหาชายแดน จึงอพยพเข้ามาอยู่ตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในตำบลคลองน้ำใส เมืองไผ่ ท่าข้าม  และในบริเวณเขตเทศบาลปัจจุบัน (ศิริกมล สายสร้อย “ชุมชนชาวญ้อในอรัญประเทศ” ใน เมืองโบราณ  ปีที่30  ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2547)


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( 22 ก.ค. 2007 16:59น. )
Statistics
Visitors: 226250
Who's Online
We have 78 guests online