xxx ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ชาวกาบเชิง - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow ชาติพันธุ์&ภาษา arrow จ.สุรินทร์ arrow ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ชาวกาบเชิง
ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ชาวกาบเชิง Print E-mail
14 พ.ย. 2006 21:08น.

กาบเชิงเป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่อยู่ติดกับประเทศกัมพูชา ประเพณีการกวนข้าวทิพย์มีเพื่อต้องการนำข้าวทิพย์ไปตักบาตรเทโวโลหะนะ  โดยต้องทำในตอนกลางคืน วันพระจันทร์เต็มดวง  จะกวนกี่กระทะก็ได้แต่ต้องเป็นเลขคู่  ของที่ใช้กวนข้าวทิพย์ 108 อย่าง เป็นของศักดิ์สิทธิ์จะขาดเกินไม่ได้  ส่วนคนที่จะเข้าพิธีกวนข้าวทิพย์ ประกอบด้วยพรหมจรรย์ (ผู้ชาย) 4 คย พรหมจาริณี 4 คน (ผู้หญิง) และอาจารย์ 1 ท่าน ซึ่งเป็นคนที่รู้คาถาอาคมที่ใช้ในพิธี  โดยทั้ง 9คนจะต้องรับ ศีล 8 จากพระสงฆ์ก่อนจะกระทำพิธี  ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ได้เริ่มเลือนหายไปจากชุมชนกาบเชิงมากว่า 10 ปีแล้ว  เนื่องจากเยาวชนและหนุ่มสาววัยแรงงานต่างอพยพเข้าไปทำงานในเมือง  ปัญหาผู้ใหญ่ในชุมชนไม่ลงรอยกัน  การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นต่างชุมชน  สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ด้วยของ 108 อย่าง   ลดลงและหายไป   เนื่องจากการกวนข้าวทิพย์แต่ละครั้งต้องใช้คนจำนวนมาก  ต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านร่วมมือกัน  เป็นตัวสร้างให้เกิดความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน   จึงได้เกิดการรื้อฟื้นประเพณีการกวนข้าวทิพย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีกลุ่มเยาวชนในชุมชนกาบเชิงเป็นหลักในการเตรียมงาน   เพื่อต้องการสืบสานประเพณีของปู่ย่าตายายเอาไว้     ("เยาวชนกาบเชิง  รวมพลังกวนข้าวทิพย์" จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง 1 พ.ย.2548  หน้า3)


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( 27 ธ.ค. 2006 11:32น. )
Statistics
Visitors: 226246
Who's Online
We have 43 guests online