xxx หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์ - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow สถานที่สำคัญ arrow จ.สุรินทร์ arrow หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์
หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์ Print E-mail
14 พ.ย. 2006 11:20น.

ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 และ 13 บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางเหนือตามทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ร้อยเอ็ด) ก่อนถึงอำเภอท่าตูม มีทางแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 36 ไปตามทางลาดยางอีกประมาณ 22 กิโลเมตร พื้นที่หมู่บ้านเป็นที่นาและป่าละเมาะสลับกับป่าโปร่งเหมาะกับการเลี้ยงช้าง

ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วย หรือ กูย หรือ กวย มีความชำนาญในการคล้องช้างป่า ฝึกหัดช้างและเลี้ยงช้าง ส่วนมากต้องเดินทางไปคล้องช้างบริเวณชายแดนต่อเขตประเทศกัมพูชา ปัจจุบันสภาวะการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ชาวบ้านไม่สามรถไปคล้องช้างเช่นแต่ก่อนได้ แต่ชาวบ้านตากลางยังคงเลี้ยงช้างและฝึกช้างเพื่อไปร่วมแสดงในงานช้างของจังหวัดทุกปี การเลี้ยงช้างของชาวบ้านตากลางไม่เหมือนการเลี้ยงช้างของชาวภาคเหนือที่เลี้ยงไว้ใช้งาน แต่ชาวบ้านตากลางเลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อน นอนร่วมชายคาเดียวกับตน ดังนั้นถ้าท่านได้ไปที่บ้านตากลาง นอกจากจะได้เห็นสภาพโรงช้างดังกล่าวแล้ว ยังได้สัมผัสการดำรงชีวิตของชาวส่วย พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับหมอช้างที่มีประสบการณ์ในการคล้องช้างมาแล้ว และยังสามารถเดินทางไปชมบริเวณที่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกัน ซึ่งห่างออกไปเพียง 3 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่งดงามน่าพักผ่อนและชวนให้ศึกษาในเชิงธรรมชาติด้วย(http://www.tat.or.th/thai/dl.php?province=33&region_id=4 accessed on 20/12/48)  

ปัจจุบันบ้านตากลางเป็นที่ตั้งของศูนย์คชศึกษา  ซึ่งจะมีพิพิธภัณฑ์ช้าง  ศาลปะกำ  การแสดงความสามารถของช้าง  จะได้เห็นวิถีความเป็นอยู่ของคนกับช้าง  และจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้าโอท็อป  ในปี 2549 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำโครงการ "นำช้างคืนถิ่น เพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด" โดยมีเป้าหมายหลักในการนำช้างและคนเลี้ยงช้างที่ออกเร่ร่อน นอกพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้กลับมาอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างมีความสุข  โดยใช้ศูนย์คชศึกษาเป็นสถานที่ดำเนินงาน  และได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่ความเป็น "หมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก"  ที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของคนและช้างอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในศูนย์  มีการแสดงความสามารถของช้างแสนรู้ทุกวันๆ ละ 2 รอบ รอบแรกเวลา 10.00 น. รอบสองเวลา 14.00 น.  สามารถนั่งช้างชมทัศนียภาพภายในบริเวณศูนย์หรือในหมู่บ้าน  ชมช้างเล่นน้ำตามธรรมชาติที่วังทะลุ  ซึ่งเป็นที่ๆ แม่น้ำมูลและชีไหลมาบรรจบกัน ในส่วนของพิพิธภัณฑ์จะแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับช้าง เช่น โครงกระดูกช้าง เครื่องมือในการคล้องช้าง ภาพวิธีการจับช้างในรูปแบบต่างๆ  ลักษณะของช้างที่สำคัญ  พิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้าง   วิวัฒนาการของช้าง โรคของช้าง  อาหารและยาสมุนไพรช้าง  ภาพช้างในยุคต่างๆ วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวกูย (ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง โทร 044-145050)

(ข้อมูลจากแผ่นพับของศูนย์คชศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( 03 ต.ค. 2007 14:18น. )
Statistics
Visitors: 226250
Who's Online
We have 33 guests online