xxx ภูมิปัญญา - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
นายสมนึก รัตนโพธิ์ Print E-mail
13 พ.ย. 2006 10:25น.

นายสมนึก รัตนโพธิ์  เกิดเมื่อปี พ.ศ 2469  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69  หมู่ 9  บ้านเป๊าะ  ต.บึงบูรพ์  อ.บึงบูรพ์  จ.ศรีสะเกษ  33220  โทรศัพท์ 045-689159

นายสมนึก เป็นหมอแคนที่มีชื่อเสียงของอำเภอบึงบูรพ์  รู้จักกันดีในชื่อ "แลตาบอด"  สามารถเป่าแคนได้ทั้งเพลงลูกทุ่ง  หมอลำ  ไทยเดิม  เมื่อครั้งเป็นหนุ่ม  เคยเป็นหมอแคนให้กับคณะหมอลำ  ปัจจุบันเป็นวิทยากรสอนการเป่าแคน ให้กับนักเรียนวงโปงลางโรงเรียนบ้านหนองคู  โรงเรียนบึงบูรพ์  และผู้สนใจทั่วไป  โดยคิดค่าสอนชั่วโมงละ 100 บาท  เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเป่าแคน ในงานวันมรดกไทยจังหวัดศรีสะเกษ 2 ปีซ้อน (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. 2548. "ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ". ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ศรีสะเกษ. หน้า 102)

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 20 พ.ย. 2006 09:45น. )
นางสิงห์ จำเริญ Print E-mail
13 พ.ย. 2006 09:51น.

นางสิงห์ จำเริญ  เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ 2477  ปัจจุบันอาศัยอยู่เลขที่ 9  หมู่ 4  บ้านผึ้ง  ต.หนองแค  อ.ราษีไศล  จ.ศรีษะเกษ  33160  โทรศัพท์ 07-0261967  09-2415876

นางสิงห์ เป็นผู้มีความสามารถในการทำหนังตะลุง  โดยเริ่มฝึกหัดทำมาตั้งแต่อายุ 16 ปี  เป็นผู้บุกเบิกทำหนังตะลุงด้วยตนเอง  ซึ่งการแสดงส่วนใหญ่จะเล่นเรื่องรามเกียรติ์  ประมาณปี พ.ศ. 2540-2542 ได้นำไปแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติในการละเล่น 4 ภาค  และนำไปแสดงที่จังหวัดตรังร่วมกับวัดขนอน  นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษ สอนการแสดงหนังตะลุง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเพียมาตร  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย  ในการนำหนังตะลุงไปแสดงทุกครั้งจะต้องเล่นดนตรีสด  จึงมีผู้ร่วมวงประมาณ 20 คน  ราคาค่าจ้างในแต่ละครั้ง  ถ้าเป็นการแสดงในจังหวัดคิดครั้งละ 12,000 บาท  แต่ถ้าเป็นนอกจังหวัดครั้งละ 30,000 บาทขึ้นไป  ขึ้นอยู่กับระยะทาง (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. 2548. "ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ". ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ศรีสะเกษ. หน้า 101)

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 20 พ.ย. 2006 09:47น. )
หนังตะลุงนางสิงห์ Print E-mail
13 พ.ย. 2006 09:49น.

นางสิงห์ จำเริญ  เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ 2477  ปัจจุบันอาศัยอยู่เลขที่ 9  หมู่ 4  บ้านผึ้ง  ต.หนองแค  อ.ราษีไศล  จ.ศรีษะเกษ  33160  โทรศัพท์ 07-0261967  09-2415876

นางสิงห์ เป็นผู้มีความสามารถในการทำหนังตะลุง  โดยเริ่มฝึกหัดทำมาตั้งแต่อายุ 16 ปี  เป็นผู้บุกเบิกทำหนังตะลุงด้วยตนเอง  ซึ่งการแสดงส่วนใหญ่จะเล่นเรื่องรามเกียรติ์  ประมาณปี พ.ศ. 2540-2542 ได้นำไปแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติในการละเล่น 4 ภาค  และนำไปแสดงที่จังหวัดตรังร่วมกับวัดขนอน  นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนการแสดงหนังตะลุงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเพียมาตร  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย  ในการนำหนังตะลุงไปแสดงทุกครั้งจะต้องเล่นดนตรีสด  จึงมีผู้ร่วมวงประมาณ 20 คน  ราคาค่าจ้างในแต่ละครั้ง  ถ้าเป็นการแสดงในจังหวัดคิดครั้งละ 12,000 บาท  แต่ถ้าเป็นนอกจังหวัดครั้งละ 30,000 บาทขึ้นไป  ขึ้นอยู่กับระยะทาง (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. 2548. "ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ". ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ศรีสะเกษ. หน้า 101)


Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 22 ก.ค. 2007 15:23น. )
สุดา ศรีลำดวน Print E-mail
13 พ.ย. 2006 09:46น.

นางสุดา ศรีลำดวน  เป็นชาวบ้านดู่  ต.หนองไฮ  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ 

สุดา เป็นผู้มีความสามารถในการร้องเพลงมาแต่เด็ก  เพราะความยากจน จึงได้รับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังจากนั้นได้ไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพ  ทำงานสู้ชีวิตจนได้ดี  มีผลงานเพลงมากมาย เช่น ชุดน้าเขย  ชุดหล่อคักคัก  ชุดน้องเมีย  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเป็นนักแสดง  ผลงานที่ปรากฏ คือ ภาพยนตร์เรื่องผาแดงนางไอ่  ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. 2548. "ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ". ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ศรีสะเกษ. หน้า 101)

Image
 (ภาพจากhttp://www.katz-thaiimport.de/karaoke/luktung-morlam/luktung-9.htm accessed on 23/7/2007)

 


 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 23 ก.ค. 2007 10:05น. )
นกน้อย อุไรพร Print E-mail
13 พ.ย. 2006 09:44น.

นางนกน้อย อุไรพร  เดิมชื่อ อุไร สีหะวงษ์  เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2500  ที่บ้านจอม  ต.บึงบอน  อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษ

นกน้อย อุไรพร เป็นเจ้าของวงดนตรีเสียงอีสาน  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีหมอลำลูกทุ่ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยต่อเนื่องยาวนานหลายปี  โดยวงดนตรีวงนี้ได้สร้างนักร้องประจำวง ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก เช่น ลูกแพร อุไรพร ไหมไทย อุไรพร ปอยฝ้าย  มาลัยพร 4 ดาวรุ่ง  ลุงยง  ยายแหลม  ทุกๆ ปีนกน้อยจะร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์  กลับมาทำบุญที่บ้าน  ร่วมสร้างศาลาหลวงพ่อโตวัดจอมพระ  บริจาคเพื่อการศึกษา  สาธารณสุข และอื่นๆ เป็นประจำ  เกียรติคุณที่ได้รับ คือ รับประทานเข็มกลัดทองคำจากพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร  ในผลงานเพลง "ภาพถ่ายวิญญาณรัก" (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. 2548. "ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ". ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ศรีสะเกษ. หน้า 100)

Image
ภาพจากhttp://www.katz-thaiimport.de/karaoke/luktung-morlam/luktung-7.htm accessed on 23/7/2007)

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 23 ก.ค. 2007 10:23น. )
<< Start < Previous 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Results 766 - 774 of 890
Statistics
Visitors: 226247
Who's Online
We have 61 guests online