xxx ภูมิปัญญา - Mahidol Cultural Mapping Project
header image
รู้จักกับเรา arrow ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
นางอรุณศรี รักษาทรัพย์ Print E-mail
13 พ.ย. 2006 09:20น.

นางอรุณศรี รักษาทรัพย์  เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2497  ปัจจุบันอาศัยอยู่เลขที่ 91  หมู่ 2 บ้านเป๊าะ  ต.บึงบูรพ์  อ.บึงบูรพ์  จ.ศรีสะเกษ  33220

นางอรุณศรีเป็นผู้มีความสามารถในการทอผ้าไหม และสามารถออกแบบลายผ้าไหม  โดยลวดลายที่ออกแบบจะเน้นถึงประโยชน์ใช้สอย  ความสวยงาม  และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นด้วย  ผ้าไหมของนางอรุณศรีจึงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ว่าเป็นผ้าไหมที่สวยงามแปลกตา  และมีความคิดสร้างสรรค์  ผ้าไหมของนางอรุณศรีจึงได้รับรางวัลอยู่เสมอ จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. 2548. "ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ". ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ศรีสะเกษ. หน้า 95)

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 20 พ.ย. 2006 09:38น. )
นางเจียมใจ พรหมคุณ Print E-mail
13 พ.ย. 2006 09:17น.

นางเจียมใจ พรหมคุณ  เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2470  มีอาชีพทอผ้าไหม  ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพทอผ้าไหม  หมู่ที่ 2 ต.บึงบูรพ์  อ.บึงบูรพ์  จ.ศรีสะเกษ  และอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 91  หมู่ 1 บ้านเป๊าะ  ต.บึงบูรพ์  อ.บึงบูรพ์  จ.ศรีสะเกษ  โทรศัพท์ 09-2856399

นางเจียมใจเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบลายผ้าไหม และทอผ้าไหมได้อย่างสวยงาม เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  มีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมายทั้งผ้าไหมลายมัดหมี่และลายสร้างสรรค์  เคยได้รับรางลัวพระราชทานจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ  และมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ  และอื่นๆ อีกหลายรางวัล  จึงถือเป็นผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษคนหนึ่ง (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. 2548. "ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ". ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ศรีสะเกษ. หน้า 95)

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 23 ก.ค. 2007 10:26น. )
การรักษาโรคด้วยการลำผีฟ้า Print E-mail
12 พ.ย. 2006 16:42น.

การรักษาโรคด้วยการลำผีฟ้าหรือลำแม่สะเอิงหรือลำแม่มด  เป็นภูมิปัญญาในการรักษาโรคอย่างหนึ่งของชาวเขมร กูย ที่ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ยังสามารถพบเห็นพิธีกรรมนี้ได้ทั่วไป   การลำผีฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาคนป่วย   ในสมัยก่อนชาวศรีสะเกษนิยมปลูกต้นจำปา (ลั่นทม)  ไว้เกือบทุกบ้าน  เพื่อนำดอกจำปามาร้อยมาลัย  นำมาใช้ในพิธีกรรมการลำผีฟ้า มีการปลูกผาม (ปะรำ )พิธี    มีการบวงสรวงเชิญผีฟ้าเข้าทรง  มีหมอแคนพร้อมฉิ่งฉับ  ผู้ร้องลำอัญเชิญผีฟ้าผีแถน  มาเข้าทรงในร่างของตน  พกดาบจำลองทำด้วยไม้  เรือไม้จำลอง    แต่ละองค์ที่มาเข้าทรงจะมีนามแตกต่างกันและมีอาการแตกต่างกัน  เริ่มแรกที่มาเข้าทรงมักมีอาการสั่นเทิ้ม  มือที่พนมสะบัดอย่างแรงและเร็ว  ต่อจากนั้นมีการฟ้อนรำ  ร้องลำตอบโต้กันระหว่างผีฟ้าเป็นเวลานานพอสมควร  บอกวิธีแก้ไข บำบัดรักษาโรค  บางครั้งรำทั้งวันทั้งคืนหลายวัน  การลำผีฟ้ามีทั่วไป  ชาวบ้านจะมามุงดูเหมือนดูมหรสพ  เชื่อกันว่าการลำผีฟ้าจะรักษาผู้ป่วยให้หายได้หรือเพื่อความสุขในชีวิต(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ,2544 : หน้า277)  (http:///www.thaitambon.com accessed on 27/12/48 )


Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 22 ก.ค. 2007 15:25น. )
ฮีตสิบสอง Print E-mail
12 พ.ย. 2006 16:19น.
ถึงแม้ว่าศรีสะเกษจะเป็นเมืองชน 4 เผ่าที่มีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่แล้ว  แต่วัฒนธรรมก็ยังเป็นไปตามวัฒนธรรมชาวอีสานทั่วไป อันได้แก่ ประเพณีฮีต 12 (ถือเป็นประเพณีหลัก) ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวอีสานจะประพฤติปฏิบัติในรอบ 12 เดือน ส่วนมากจะเป็นงานบุญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นหลักอันได้แก่ เดือนอ้ายหรือเดือนเจียง มีประเพณีบุญเข้ากรรม  - ตามปกติเมื่อพระภิกษุต้องอาบัติ ต้องบอกกล่าวให้เพื่อนพระภิกษุทราบ เพื่อทำพิธีปลงอาบัติให้พ้นมลทิน แต่ถ้าหากว่ามีอาบัติใดมิ  ได้บอกเพื่อนภิกษุให้ปลงอาบัติแล้ว  พอถึงเดือนเจียงภิกษุที่ต้องอาบัต ิก็จะเข้าพิธีกรรมเพื่อออกจากอาบัตินั้น   นอกจากนี้ยังมีเล่าต่อกันมาว่า ประเพณีนี้ยังเป็นการทดแทนคุณมารดาอีกด้วย  เพราะมารดาเคยอยู่กรรม(อยู่ไฟ)หลังจากคลอดบุตร  เมื่อบุตรได้บวช  ก่อนสึกจะต้องมีการเข้ากรรมแทนคุณมารดา  เดือนยี่ มีประเพณีทำบุญคูณลาน หรือ บุญคูณข้าว  - คล้ายกับการทำขวัญข้าวให้กับพระเเม่โพสพในภาคกลาง เดือน 3 มีประเพณีบุญข้าวจี่ และ บุญมาฆบูชา   - ประเพณีบุญข้าวจี่นิยมทำราวกลางเดือนสาม หรือปลายเดือนสาม ภายหลังการทำบุญมาฆบูชา    ชาวศรีสะเกษจะนำข้าวจี่พร้อมอาหารคาวหวานไปถวายพระ  เสร็จแล้วมีการแสดงพระธรรมเทศนา  จากนั้นก็จะนำข้าวจี่ส่วนที่เหลือมาแบ่งกันรับประทาน เพราะเชื่อว่าจะมีโชคดี  เดือน 4 มีประเพณีบุญเผวส หรือ เทศน์มหาชาติ  - วันแรกชาวบ้านจะช่วยกันตกแต่งศาลา วันที่ 2 จะมีพิธีแห่พระเวส วันที่3 จะมีการฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายในวันเดียว  ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ เดือน 5  บุญสงกรานต์    - จะมีพิธีกรรมต่างๆ คล้ายกับภาคกลาง เดือน 6 การทำบุญบั้งไฟ  ­ - เพื่อบูชาพญาแถน บูชาอารักษ์หลักเมือง และเป็นการขอฝน   เดือน 7 ประเพณีบุญซำฮะหรือบุญชำระ  - เป็นการล้างเสนียดจัญไร  จึงต้องมีการทำบุญบูชาเทวดาอารักษ์ มเหศักดิ์ หลักเมือง หลักบ้าน ผีบรรพบุรุษ ตลอดจนผีตาแฮกหรือพระเเม่โพสพ  เดือน 8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา    เดือน 9 ทำบุญข้าวประดับดิน  - เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ (คล้ายกับการทำบุญข้าวสาก)  เดือน 10  ประเพณีทำบุญข้าวสาก(สลากภัต)   - เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยผู้ถวายทานเขียนชื่อตนเองใส่ลงในบาตร พระภิกษุสามเณรจับได้สลากของใคร ผู้นั้นจะนำของถวาย  เดือน 11 ประเพณีบุญออกพรรษา -  มีการทำบุญตักบาตรเทโว  บางหมู่บ้านมีการกวนข้าวทิพย์ ฟังเทศน์ ถวายผ้าจำพรรษา  พระสงฆ์จะรวมตัวกันทำพิธีออกวัสสาปวารณา  คือเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตักเตือนกัน  มีการลอยเรือไฟตามลำน้ำมูล เดือน 12 ประเพณีบุญกฐิน ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา  -  ชาวบ้านจะไปเลือกหาวัดที่จะทำบุญกฐิน  เมื่อตกลงแล้วก็จองไว้  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : หน้า 221-228) Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 22 ก.ค. 2007 10:15น. )
น้ำตกภูละออ Print E-mail
12 พ.ย. 2006 16:13น.

อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 221 (กันทรลักษ์-ผามออีแดง) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบ้านภูมิซรอล-น้ำตกสำโรงเกียรติ ประมาณ 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายสู่น้ำตกภูละอออีก 2.5 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก จะสวยงามในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ ทางเดินท้าวจากบริเวณลานจอดรถถึงน้ำตก ในระยะทางไป-กลับประมาณ 4 กิโลเมตร ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติ (http://www.tat.or.th/thai/dl.php? province=33&region_id=4 accessed on 20/12/48 )

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( 20 ก.ค. 2007 16:06น. )
<< Start < Previous 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Results 775 - 783 of 890
Statistics
Visitors: 226245
Who's Online
We have 34 guests online